O ŠOLI

ZGODOVINA

Glasbena šola Radlje ob Dravi je začela delovati leta 1960 kot ljudsko prosvetna glasbena šola v okviru Sveta Svobod in prosvetnih društev. Svoje delo je nadaljevala leta 1963 kot enota Delavske univerze do 1978. Nato je postala enota osnovne šole. Samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod je postala 1. 1. 1993. Leto pred tem se je preselila v stavbo iz leta 1908, v bivše evangeličansko župnišče na Koroški cesti 16.

Glasbeno šolo so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, 28/1998) ustanovile občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Lastnik objekta je občina Radlje, šola pa je upravlja s stavbo in zemljiščem. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občine ustanoviteljice, Občina Dravograd, prispevki staršev in donatorji zagotavljajo pogoje za delo zavoda.

Šola deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlokov o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Uvajanje prenovljenih programov poteka od šolskega leta 2002/2003.

Od leta 2006 je Glasbena šola v prostorih stare osnovne šole, ki je bila zgrajena 13. novembra 1898, na Koroški cesti 13.

Pouk imamo na matični šoli v Radljah in v Ribnici na Pohorju, Vuzenici, Breznu, Kapli, in v Dvorcu Bukovje v Dravogradu.

KJE POUČUJEMO

Vodja oddelka v Dvorcu Bukovje je Suzana Krivec, 
suzana.krivec@glasbenaradlje.si

Vodja oddelka Brezno – Kapla je Oto Kolednik,
oto.kolednik@glasbenaradlje.si

Vodja oddelka v Radljah ob Dravi je Marko Zaletelj, 
nada.bauer.krivograd@glasbenaradlje.si

Vodja oddelka v Ribnici na Pohorju je Damijana Sgerm Kristan,
damijana.sgerm.kristan@glasbenaradlje.si

Vodja oddelka v Vuzenici je Dejan Kus,
dejan.kus@glasbenaradlje.si

KAJ POUČUJEMO

 • Violina, 7 do 9 let
 • Viola, 7 do 9 let
 • Violončelo, 7 do 9 let
 • Kontrabas, 11 do 18 let
 • Kljunasta flavta, 7 do 9 let
 • Flavta,10 do 12 let
 • Klarinet, 10 do 12 let
 • Saksofon, 10 do 12 let
 • Rog, 9 do 11 let
 • Trobenta, 9 do 11 let
 • Pozavna, 9, 11 do 18 let
 • Bariton, tuba, 11 do 18 let
 • Tolkala, 9 do 18 let
 • Petje, ženske 17 do 24 let, moški 18 do 24 let
 • Klavir, 7 do 9 let
 • Orgle, 11 do 18 let
 • Harmonika, 7 do 9 let
 • Kitara, 9 let
 • Citre, 9 do 11 let
 • Diatonična harmonika, 9 do 11 let
 • Pevski zbor
 • Nauk o glasbi: 1. do 6. razred
 • Solfeggio: 1. in 2. letnik
 • Pihalni orkester
 • Simfonični orkester
 • Komorna igra

Ciljna skupina: otroci po dopolnjenem 5. letu starosti

Oblika pouka: skupinski pouk – v skupinah od 8 do 10 otrok

Trajanje: 1 leto

Obseg pouka: 1 x tedensko 45 min

Dejavnosti in predmetne vsebine:

      • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi

      • igranje na mala ritmična 

      • poslušanje glasbenih pravljic

      • likovno in gibno izražanje glasbenega sveta

      • predstavitve za starše

       

Nadaljevalni program: program glasbena pripravnica

 GLASBENA PRIPRAVNICA I.

Ciljna skupina: otroci stari 6 let ali 1. razred osnovne šole

Oblika pouka: skupinski pouk

Obseg pouka: 1 x tedensko 45 min

Dejavnosti in predmetne vsebine:

      • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi

      • igranje na mala ritmična in melodična glasbila

      • poslušanje in spoznavanje glasbenih instrumentov

      • likovno izražanje in ustvarjanje tonskih trajanj in višine

      • raziskovanje zvokov rer izmišljanje melodij in ritma

GLASBENA PRIPRAVNICA II.

Ciljna skupina: otroci stari 7 let ali 2. razred osnovne šole

Oblika pouka: skupinski pouk

Obseg pouka: 1 x tedensko 45 min

Dejavnosti in predmetne vsebine:

      • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi

      • didaktične igre

      • likovno, gibno in besedno izražanje glasbenega sveta

      • tonski sistem in razvoj orientacije v tonskem sistemu

      • spozanvanje gasbene abecede in glasbeno opismenjevanje

      • igranje na ritmična in melodična glasbila

      • predstavitve za starše

 

PLESNA PRIPRAVNICA

Oblika pouka: skupinski pouk

Dejavnosti in predmetne vsebine:

   • prebujanje interesa in ljubezni do plesa ter plesnega izražanja

   • spoznavanje osnovnih plesnih elementov

   • razvijanje sposobnosti sproščanja, domišljije in ustvarjalnosti

   • razvijanje vztrajnosti in delovnih navad

   • razvijanje občutkov, zaznavanja, sposobnosti posnemanja in koncentracije

   • razvijanje gibalnega in glasbenega spomina

   • razvijanje koordinacije pri gibanju, gibalne sposobnosti telesa in fizične kondicije

   • spoznavanje oblik in zvrsti plesa

   • usposabljanje za individualno in skupinsko ustvarjanje

   • predstavitve za starše

Nadaljevalni program: program ples (balet)

 

BALET

Starost od 9 do 15 let.

DOSTOPNOST